Obec Babie

Obec Bystré

Obec Čierne nad Topľou

Obec Detrík

Obec Ďurďoš

Mesto-MsÚ Hanušovce n/T

Obec Hermanovce n/T

Obec Hlinné 

Obec Jastrabie nad Topľou

Obec Matiaška

Obec Medzianky

Obec Merník

Obec Michalok

Obec Pavlovce

Obec Petkovce

Obec Petrovce

Obec Prosačov

Obec Radvanvce

Obec Remeniny

Obec Rudlov

Obec Ruská Voľa

Obec Skrabské 

Obec Soľ

Obec Vavrinec

Obec Vlača

Obec Vyšný Žipov 

Obec Zámutov

Obec Zlatník

Dobrovoľný hasičský zbor Bystré

Vlast. múzeum v Hanušovciach n/T

AGROKONDOR s.r.o.

DANEX PLUS, s.r.o.

KA-MI-ON, s.r.o.

Molux, s.r.o.

Ozón Hanušovce, a.s.

PB-Profikovo s.r.o.

Peter Sabo

PLEMAGRO,s.r.o

ZAĽUBOVA, s.r.o.

Ing. Samuel Bruss

Viliam Hlad

Martin Voľanský

Mária Kotuľáková Centex

Ing. Ľubomír Tomko

Mgr. Júlia Lukáčová-Juliart

Viktória Nagyová

Miroslav Pilát - DREVOKOM

Ing. Miloš Supuka

MVDr. Kvetoslava Supuková

Ing. Vladimír Vagaský - GART - ART

Ing. Martin Lukáč

Ing. Ján Chmeľovský

Mgr. Radoslav Makáň

Ján Supuka

Ing. Miroslava Žáková

Slavomír Keresteš

MFK Hanušovce n/T

Obecný FK TATRAN Bystré

Oblík Východ

Svatobor OZ

TAJM

Združenie Slanské vrchy - Východ

FK Soľ

LUMIDD, n.o.