Členský príspevok predstavuje pre obce počet obyvateľov obce x 0,8 €, pre právnické osoby 50 €, pre fyzické osoby a neziskové organizácie 10 €. 

 

Prihlášku do MAS Slanské vrchy - Topľa nájdete tu.