Stanovy MAS Slanské vrchy Topľa

Stanovy MAS Slanské vrchy - Topľa platné od 31.05.2017

stiahnuť

Zápisnice zo zasadnutí Správnej rady MAS Slanské vrchy - Topľa

 


19. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy - TopľaSTIAHNUŤ

 

 

 

20. zasadnutie Správnej rady MAS Slanské vrchy - TopľaSTIAHNuŤ

 

 

 

 

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP - 2302051N585-511-23

StiahnuŤZmluva o poskytnutí NFP č. IROP - 2302051N585-511-23