Výzva na predkladanie ponúk - Animácia územia MAS

V zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, občianske združenie Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa zverejňuje nasledujúcu Výzvu na predkladanie ponúk.

Dátum: 6.7.2015 | Vystavil: MAS Slanské vrchy - Topľa

 

UKONČENÁ!!!