MAS Slanské vrchy - Topľa je občianske združenie,  ktoré vzniklo registrovaním v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 28.11.2013.

 

Poslaním Združenia je zlepšenie kvality života obyvateľov záujmového územia, a to najmä podporou aktivít obcí, občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských a ostatných subjektov pôsobiacich v záujmovom území, s čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných, kultúrnych a ekonomických zdrojov.

 

MAS Slanské vrchy – Topľa v číslach k 31.12.2017:

 

Počet členov 61
Počet členov verejného sektora (obcí) 28
Počet členov súkromného sektora 20
Počet členov občianskeho sektora 13
Počet obyvateľov 23 158 
Rozloha 313 km2