MAS Slanské vrchy - Topľa je občianske združenie,  ktoré vzniklo registrovaním v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 28.11.2013.

 

Poslaním Združenia je zlepšenie kvality života obyvateľov záujmového územia, a to najmä podporou aktivít obcí, občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských a ostatných subjektov pôsobiacich v záujmovom území, s čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných, kultúrnych a ekonomických zdrojov.

 

MAS Slanské vrchy – Topľa v číslach k 31.12.2015:

 

Počet členov 64
Počet obcí 29
Počet obyvateľov

22 960

Počet Štátnych organizácií 1
Počet Právnických osôb 10
Počet Fyzických osôb 14
Počet Mimovládných organizácií 10
Rozloha 313 km2
Hustota obyvateľov 73 obyv./ km2
Priemerný počet obyv. na 1 obec 792 obyv.