VEREJNÝ SEKTOR

1.   Obec Babie

2.   Obec Bystré

3.   Obec Čierne nad Topľou

4.   Obec Detrík

5.   Obec Ďurďoš

6.   Mesto-MsÚ Hanušovce n/T

7.   Obec Hermanovce n/T

8.   Obec Hlinné 

9.   Obec Jastrabie nad Topľou

10. Obec Matiaška

11. Obec Medzianky

12. Obec Merník

13. Obec Michalok

14. Obec Pavlovce

15. Obec Petkovce

16. Obec Petrovce

17. Obec Prosačov

18. Obec Radvanvce

19. Obec Remeniny

20. Obec Rudlov

21. Obec Ruská Voľa

22. Obec Skrabské 

23. Obec Soľ

24. Obec Vavrinec

25. Obec Vlača

26. Obec Vyšný Žipov 

27. Obec Zámutov

28. Obec Zlatník

 

 

SÚKROMNÝ SEKTOR

29. AGROKONDOR s.r.o.

30. DANEX PLUS, s.r.o.

31. KA-MI-ON, s.r.o.

32. Molux, s.r.o.

33. Ozón Hanušovce, a.s.

34. PB-Profikovo s.r.o.

35. ZAĽUBOVA RANČ s.r.o.

36. Plem Agro s.r.o.

37. Ing. Samuel Bruss

38. Viliam Hlad

39. Martin Voľanský

40. Peter Sabo

41. Mária Kotuľáková - CENTEX

42. Ing. Ľubomír Tomko

43. Mgr. Júlia Lukáčová-JULIART

44. Viktória Nagyová

45. Pilát - DREVOKOM

46. Ing. Supuka Miloš, SHR

47. MVDr. Kvetoslava Supuková

48. Ing. Vladimír Vagaský - GART - ART

 

OBČIANSKY SEKTOR

49. Dobrovoľný hasičský zbor Bystré

50. Obecný FK TATRAN Bystré

51. Oblík Východ

52. Svatobor OZ

53. TAJM

54. Futbalový klub Soľ

55. LUMIDD, n.o.

56. Združenie Slanské vrchy - východ

57. Ing. Martin Lukáč

58. Ing. Ján Chmeľovský

59. Mgr. Radoslav Makáň

60. Ján Supuka

61. Slavomír Keresteš