Aktuálna možnosť čerpania finančných príspevkov na poskytovanie Opatrovateľskej služby v obci s počtom obyvateľov do 1000, pre občanov, ktorí sú odkázaní na takúto službu ( stupeň odkázanosti II.-VI.) Podrobné informácie nájdete v príručke na tomto web linku : https://www.nptos.gov.sk/o-projekte/dokumenty/ 

Podpora bude realizovaná prostredníctvom:

 

transferu na personálne výdavky na podporené pracovné miesta opatrovateliek (570€)/ mesiac

transferu na vzdelávanie podporených opatrovateliek v projekte (320 €)

transferu na supervíziu podporených opatrovateliek v projekte (324,48 €)

na základe Vami predloženej žiadosti.